اخبار اقتصادی

افت نرخ دلار در کانال ۱۴۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افت نرخ ها در بازار سکه و طلا + نرخ ارز و طلا در ۱٩ مهر

print
چکیده مطلب

پنج شنبه ۱٩ مهر: ساعت ۱۵ افت نرخ دلار در کانال ۱۴۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افت نرخ ها در بازار سکه و طلا ************ سه شنبه ۱۷ مهر: ساعت ۱۸ افزایش نرخ دلار به کانال ۱۴۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افزایش نرخ ها در بازار سکه و طلا ************ دوشنبه ۱۶ مهر: ساعت ۱۵افزایش […]


پنج شنبه ۱٩ مهر: ساعت ۱۵

افت نرخ دلار در کانال ۱۴۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افت نرخ ها در بازار سکه و طلا

************

سه شنبه ۱۷ مهر: ساعت ۱۸

افزایش نرخ دلار به کانال ۱۴۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افزایش نرخ ها در بازار سکه و طلا

************

دوشنبه ۱۶ مهر: ساعت ۱۵
افزایش نرخ دلار به کانال ۱۳۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افزایش نرخ ها در بازار سکه و طلا

************

یکشنبه ۱۵ مهر: ساعت ۱۴
نزول نرخ دلار به کانال ۱۲۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افت نرخ ها در بازار سکه و طلا


****************

شنبه ۱۴ مهر

*****************

هفتگی بازار طلا و ارز:
سقوط 23.8 درصدی نرخ دلار به کانال
۱۳۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ نزول نرخ ها در بازار سکه و طلا در هفته منتهی به ۱۳ مهر

به
گزارش اقتصادوما، این هفته نرخ دلار با سیر نوسانات رو به پایین
مواجه شد و در نهایت در پایان هفته با افت
23.8 درصدی قیمت نسبت به نرخ
پایانی معاملات هفته گذشته، به 
13367 تومان رسید.

در
بازار سکه و طلا، این هفته سکه بهار آزادی با افت 22.0
درصدی قیمت نسبت به
نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به
3.9 میلیون تومان رسید.

جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید××××××××××××××

پنج شنبه ۱۲ مهر: ساعت ۱۴
نزول نرخ دلار به کانال ۱
۳۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افت نرخ ها در بازار سکه و طلا


****************

چهارشنبه ۱۱ مهر: ساعت ۱۵
بازگشت نرخ دلار به کانال ۱۴۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا


****************

سه شنبه ۱۰ مهر: ساعت ۲۰
سقوط نرخ دلار به کانال ۱
۲۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ نزول نرخ ها در بازار سکه و طلا


****************

دوشنبه ۹ مهر: ساعت ۲۱
سقوط نرخ دلار به کانال ۱
۴۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ نزول نرخ ها در بازار سکه و طلا


****************

دوشنبه ۹ مهر: ساعت ۱۳
نزول نرخ دلار به کانال ۱۶۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افت نرخ ها در بازار سکه و طلا


****************

شنبه ۸ مهر: ساعت ۱۳
نوسان نرخ دلار در کانال ۱۷۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ افت نرخ ها در بازار سکه و طلا

****************

شنبه ۷ مهر: ساعت ۱۳
نزول نرخ دلار در کانال ۱۷۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ نزول نرخ ها در بازار سکه و طلا

*****************

کارنامه شهریورماه بازار طلا و ارز:


صعود
36.8 درصدی نرخ دلار در بازار ارز؛ افزایش 21.7 درصدی نرخ سکه در بازار طلا

به
گزارش اقتصادوما، در شهریورماه در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو
به بالا مواجه شده و با افزایش
21.7 درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته، به 14566
تومان رسید.


در بازار سکه و طلا، هر
سکه بهار آزادی، 4 میلیون و
200 هزار تومان قیمت خورد كه افزایش 21.7 درصدی را نسبت
به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات
آن را در جدول زیر ببينيد.


××××××××××××××

کارنامه مردادماه بازار طلا و ارز:


صعود
۱۴.۷ درصدی نرخ دلار در بازار ارز؛ افزایش ۸.۷ درصدی نرخ سکه در بازار طلا

به
گزارش اقتصادوما، در مردادماه در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو
به بالا مواجه شده و با افزایش
۱۴.۷ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته، به ۱۰۶۴۵
تومان رسید.


در بازار سکه و طلا، هر
سکه بهار آزادی، ۳ میلیون و
۴۵۰ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۸.۷ درصدی را نسبت
به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات
آن را در جدول زیر ببينيد.


××××××××××××××

کارنامه تیرماه بازار طلا و ارز:


صعود ۹.۴ درصدی نرخ غیررسمی یورو در بازار ارز؛ افزایش ۱۱.۱۱ درصدی نرخ سکه در بازار طلا

به
گزارش اقتصادوما، در تیرماه در بازار ارز، نرخ غیررسمی یورو با سیر نوسانات رو
به بالا مواجه شده و با افزایش ۹.۴ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته، به ۱۰۴۷۱
تومان رسید.


در بازار سکه و طلا، هر
سکه بهار آزادی، ۳ میلیون تومان قیمت خورد كه افزایش ۱۱.۱۱ درصدی را نسبت
به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات
آن را در جدول زیر ببينيد.


××××××××××××××

کارنامه خرداد ماه بازار طلا و ارز:

صعود

۱٥.۶ درصدی نرخ غیررسمی یورو در بازار ارز؛ افزایش ٢٥ درصدی نرخ سکه در بازار طلا

به
گزارش اقتصادوما، در خردادماه در بازار ارز، نرخ غیررسمی با سیر
نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش
۱٥.۶ درصدی قیمت نسبت به ماه
گذشته، به
۸٧۰۸ تومان رسید.


در
بازار سکه و طلا، هر سکه بهار آزادی،
۲ میلیون و ۴۱۲ هزار تومان قیمت خورد
كه افزایش
٢٥.۰ درصدی را نسبت به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت
طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.××××××××××××××


کارنامه اردیبهشت ماه بازار طلا و ارز:

صعود ۹.۳ درصدی نرخ غیررسمی یورو در بازار ارز؛ افزایش ۷.۰ درصدی نرخ سکه در بازار طلا

به
گزارش اقتصادوما، در فروردین ماه در بازار ارز، نرخ غیررسمی با سیر
نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۹.۳ درصدی قیمت نسبت به ماه
گذشته، به ۷۴۹۸ تومان رسید.


در
بازار سکه و طلا، هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت خورد
كه افزایش ۷.۰ درصدی را نسبت به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت
طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.××××××××××××××
 

کارنامه فروردین ماه بازار طلا و ارز:

صعود ۱۶.۱ درصدی نرخ غیررسمی یورو در بازار ارز؛ صعود ۱۲.۸ درصدی نرخ سکه در بازار طلا

به گزارش اقتصادوما، در فروردین ماه در بازار ارز، نرخ غیررسمی با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۱۶.۱ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته، به ۶۷۷۵ تومان رسید. 

در بازار سکه و طلا، هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۷۷۱هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۱۲.۸ درصدی را نسبت به قیمت ماه گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.


××××××××××××××


کارنامه سال ۹۶ بازار طلا و ارز:

صعود ۳۰.۱درصدی نرخ دلار در بازار ارز؛ صعود ۳۴.۱ درصدی نرخ سکه در بازار طلا در سال ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادوما، در سال ۱۳۹۶ نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شد و در نهایت در پایان سال با افزایش ۳۰.۱ درصدی قیمت نسبت به نرخ سال ۱۳۹۵ به ۴۸۷۵ تومان رسید.

در
بازار سکه و طلا، در سال ۱۳۹۶ سکه بهار آزادی با افزایش ۳۴.۱ درصدی قیمت
نسبت به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۱ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان
رسید. 

در سال ۹۶ همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش ۳۲.۷ درصدی به ۱۵۲.۸ هزار تومان رسید.

در این سال انس جهانی طلا افزایش ۶.۲ درصدی قیمت را تجربه کرد.

جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید

برچسب ها
۱۴۰۰۰
19
ارز
افت
بازار
تومانی
در
دلار
سکه
طلا
کانال
مهر
نرخ
ها
و
کامنت شما با موفقیت ثبت شده است و پس از تأیید تیم نظارت به نمایش در می آید.
کد امنیتی وارد شده صحیح نیست.
لطفا اطلاعات خود را صحیح وارد کنید.
اشکالی در سیستم رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید.

Leave a Reply

نظرات شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.