گاز الیگودرز فردا دوشنبه قطع استکد خبر:
۸۲۶۲۳۰۷۱ (۶۱۰۹۷۷۳)


‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

با موفقیت ارسال شد

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

به گزارش ایرنا داریوش ابراهیمی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به ساخت میدان مدافعان حرم در شهر الیگودرز و نیاز به ترمیم و جابجایی خط انتقال می بایست گاز شهرستان قطع شود.
وی گفت: مردم شهرستان به منظور جلوگیری بروز مشکل آمادگی لازم را داشته باشند.
شهرستان الیگودرزدر شرق استان لرستان قرار دارد.
۷۲۷۹/۳۰۲۲
خبرنگار: جابراسدی ** انتشاردهنده: احسان کردی

انتهای پیام /*