در حادثه آتش نشانان پلاسکو،بیمه کارآفرین ۳ میلیارد تومان دیه می پردازد
مدیرعامل بیمه کارآفرین با اشاره به قرارداد بیمه مسئولیت سازمان آتشنشانی از پرداخت ۱۹۰ میلیون دیه به بازماندگان ۱۶ تن از آتشنشانان شهید حادثه پلاسکو خبرداد.
به گزارش پایگاه بیمه آفرین، عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل بیمه کارآفرین در خصوص آخرین وضعیت پرونده پرداخت خسارت به آتشنشانان اعلام کرد که بلافاصله پس از حادثه یک کارگروه ویژه، رسیدگی به پرونده های خسارتی بیمه گزاران زیاندیده فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو را آغاز کرده است.این کارگروه مرکب از گروهی از مدیران و کارشناسان از جمله مدیران بیمه های آتش سوزی، حوادث و درمان که بلافاصله پس از بروز فاجعه مامور رسیدگی به پرونده های بیمه ای مرتبط با آن شده بود همچنان مشغول به کار است.ارزیابان خسارت این شرکت نیز مشغول بررسی جزئیات پرونده های خسارتی هستند.
وی اعلام کرد که آتشنشانی با خرید بیمه مسئولیت از بیمه کارآفرین مسئولیت خود را در مقابل آتشنشانان تحت پوشش بیمه قرارداده بود و بیمه عمر و حادثه نیز خریداری کرده است.وی با بیان اینکه به محض تکمیل پرونده، عملیات پرداخت آغاز خواهد شد در خصوص میزان خسارت اعلام کرد که برای ۱۶ نفر از آتشنشانان که در این حادثه به شهادت رسیده اند پرداخت ۱۹۰ میلیون تومان دیه طبق بیمه نامه خریداری شده پرداخت می شود.بر اساس محاسبات این شرکت بالغ بر ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان خسارت در بخش دیه پرداخت خواهد کرد.
ضرابی اهمال آتشنشانی در خصوص پرداخت حق بیمه را رد کرد و افزود که برای شرایط و نحوه پرداخت حق بیمه با آتشنشانی به توافق کامل رسیدیم و در این زمینه اهمال صورت نگرفته است.
البته وی در پاسخ به این پرسش که حق بیمه این قرارداد به چه میزان بوده اعلام کرد که عدد دقیق این قرارداد را در ذهن ندارم.وی اضافه کرد که سه باب مغازه در این پاساژنیز از شرکت بیمه کارآفرین بیمه نامه خریداری کرده بودند که در روزهای نخست این رویداد خسارت ها پرداخت شد .