برای خرید موتورسیکلت ریس چقدر باید هزینه کرد؟
برای خرید موتورسیکلت ریس چقدر باید هزینه کرد؟


اقتصاد > صنعت – میزان نوشت:موتور سیکلت کاوازاکی ۳۰۰، مدل ۲۰۱۷ و با ۶ هزار کیلومتر کارکرد به ملغ ۴۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.

قیمت موتور سیکلت های رئیس به شرح زیر است:

 برای خرید موتورسیکلت ریس چقدر باید هزینه کرد؟+جدول قیمت

 

۳۹۳۹